Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Môi Trường

Môi Trường
Thứ 5, Ngày 07/04/2016, 14:00
BẢN TIN TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE (Từ ngày 01/04 đến ngày 10/04/2016)
07/04/2016 | Trung tâm Công nghệ thông tin

DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 01/04 ĐẾN NGÀY 10/04/2016:

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế giảm dần từ ngày 01 đến ngày 03, sau đó giảm nhanh đến ngày 06 rồi tăng trở lại từ ngày 07.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 01, và các ngày 09, 10 và ở mức giảm ít sâu hơn so với tuần qua và vẫn còn sâu hơn so với lịch sử nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng trên sông Cổ Chiên mặn xâm nhập yếu hơn, tương đương so với tuần qua và cùng thời kỳ năm 2015. Độ xâm nhập mặn các khu vực được thể hiện chi tiếc trên bản đồ.

Độ mặn 4 ‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Tân Thạch (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 48 - 50km).

- Sông Hàm Luông: xã Hoà Nghĩa (huyện Chợ Lách) – Tân Phú (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 64 - 66km).

- Sông Cổ Chiên: xã Thành Thới A (huyện Mõ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 40 - 42km).

Độ mặn 1 ‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Phú Túc – Phú Đức (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 58 - 60km).

- Sông Hàm Luông – sông Tiền: xã Sơn Định - Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách), (cách cửa sông khoảng 72 - 74km).

- Sông Cổ Chiên: Nhuận Phú Tân (huyện Mõ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 52 - 54km).

* Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trong đợt này trên sông Cổ Chiên đạt cấp độ 1, sông Hàm Luông đạt cấp độ 2 và sông Cửa Đại xấp xỉ cấp độ 2.

Tải về    noisy-10-4.png

Lượt người xem:  2138
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn