Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy Hoạch

Quy Hoạch
Chủ Nhật, Ngày 29/06/2014, 23:00
BẾN TRE TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2001- 2010
29/06/2014
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngày 30 tháng 6 năm 2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010.
Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch tỉnh chủ trì Hội nghị . Đến tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố
Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Chinh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 và giới thiệu những quy định mới trong công tác lập, thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020.
Nhìn chung công tác quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bến Tre đến năm 2010 của tỉnh Bến Tre đã dần đi vào nề nếp và trở thành công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo cho đất đai được sử dụng đất hợp lý hơn, phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc lập thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định. Công tác, kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quan tâm, công tác công bố, công khai được thực hiện đúng theo quy định.
Bên cạnh những mặt làm được, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre trong thời gian qua vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Các chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 đã đề ra, các Dự án đã đăng ký trong kỳ quy hoạch thực hiện chậm hoặc không thực hiện do thiếu vốn đầu tư; cơ quan tham gia thẩm định, xét duyệt các cấp huyện, xã còn nhiều hạn chế về năng lực, thiếu tính chuyên nghiệp, mang tính hình thức chưa có phương pháp khoa học và chưa kiểm tra ngoài thực địa dẫn đến phương án quy hoạch thiếu tính khả thi khó thực hiện, do đó chất lượng thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế; công tác giám sát của Hội đồng nhân dân trong thời gian vừa qua chủ yếu tại kỳ họp thông qua báo cáo của đơn vị chuyên môn, chưa đi vào giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, các công trình gắn với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân...
Hội nghị cũng được nghe một số quy định mới trong công tác lập, thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp phải lập đồng thời theo nguyên tắc cấp trên phê duyệt trước, cấp dưới phê duyệt sau, về hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia có 13 chỉ tiêu, cấp tỉnh có 21 chỉ tiêu, cấp huyện có 26 chỉ tiêu và cấp xã có 32 chỉ tiêu; thay cho 46 chỉ tiêu quy định chung cho cả 04 cấp như trước đây, các chỉ tiêu sẽ được phân khai đến từng cấp, trong đó có chỉ tiêu đất lúa phải cắm mốc bảo vệ nghiêm ngặt...
Hội nghị cũng thảo luận rất sôi nỗi những tồn tại, vướng mắc trong trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong những năm vừa qua và đề xuất một số nội dung để công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2011-2020 được thực hiện tốt hơn.
Phát biểu tổng kết Hội nghị Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì việc tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh, xác định đơn vị tư vấn có đủ năng lực để triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020, hoàn thành Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong quý I năm 2011 để thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình tự, thủ tục thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn; phân bổ, bố trí kinh phí tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trình tự, thủ tục chọn lựa đơn vị tư vấn đúng theo quy định; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định vùng chuyên canh lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt, xác định cụ thể hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường phân khai chỉ tiêu cho cấp huyện đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Các Sở, ban, ngành có liên quan cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai ngay công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã. Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ kinh phí cho công tác này hoàn thành Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong quý I năm 2011 để thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Cần lưu ý nội dung quy hoạch sử dụng đất trong thời gian tới phải chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Hùng Cường
Lượt người xem:  2026
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn