Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy Hoạch

Quy Hoạch
Thứ 4, Ngày 30/04/2014, 10:00
CÔNG BỐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) CỦA TỈNH BẾN TRE
30/04/2014
Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội Nghị công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của tỉnh Bến Tre, tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.
Bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 của tỉnh Bến Tre
Tại Hội nghị ông Trần Quang Minh- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thông qua Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015).

Theo Quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt thì diện tích tự nhiên đến năm 2020 của tỉnh Bến Tre là 236.062 ha được phân bổ cho các mục đích sử dụng đất như: diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là 173.653 ha giảm 5.933 ha so với hiện trạng, trong đó: diện tích đất lúa nước là 33.000 ha, giảm 5.123 ha (đất chuyên trồng lúa nước có 31.000 ha); diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là 62.409 ha tăng 6.391ha so với hiện trạng; diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2020 là không còn diện tích (đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2011-2020 là 408 ha); diện tích đất đô thị đến năm 2020 là 18.571 ha; diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên đến năm là 2.733 ha; diện tích đất khu du lịch là 4.174 ha.

Bên cạnh đó để triển khai thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bến Tre rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt; tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cụ thể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh sau khi được xét duyệt, xác định và công bố công khai diện tích, mốc giới đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch nhất là khu vực chuyển mục đích sử dụng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích…

Kết thức Hội nghị, ông Trần Quang Minh- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành trên cơ sở nội dung Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được xét duyệt, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch ngành, các chỉ tiêu sử dụng đất của ngành mình cho phù hợp, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn thực hiện các công trình đã đăng ký trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với UBND các huyện, thành phố phải tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu mà huyện đã phân bổ cho các xã trong quy hoạch các xã nông thôn mới, tiến hành điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất của các xã chưa phù hợp, trong quản lý sử dụng đất phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là vấn đề giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…
Lượt người xem:  7088
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn