Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019 
 
Văn phòng đăng ký đất đai thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 
 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động 
 
Trung tâm Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động phụ trách phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật 
Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Công nghệ thông tin 
 
Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển hợp đồng lao động và thời điểm phỏng vấn của Trung tâm Công nghệ thông tin 
 
Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin 
 
 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo kết quả xét tuyển viên chức 
 
Căn cứ vào kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tuyển, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức và thời điểm phỏng vấn 
 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo xét tuyển viên chức 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trườngThông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường
17/12/2015 8:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)
Thứ, ngày, tháng
​Nội dung công việc
​Thời gian, địa điểm
​Ban Giám đốc Sở, Phòng, đơn vị tham d
​Thứ Hai (06/7)Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 16

​07 giờ 30 HĐND tỉnh 
(01 ngày)
​- GĐ Tuấn;
- CCT - Chi cục QLĐĐ - Điền;
- PCCT - Chi cục BVMT - Ngoan.


​Họp Ban Nội chính
07 giờ 30,

Ban Nội chính

PGĐ Đáo

Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư
15 giờ 00

PH số 2 Sở TN&MT

PGĐ Minh

Thứ Ba (07/7)


Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 16

07 giờ 30

HĐND tỉnh

(01 ngày)

- GĐ Tuấn;

- CCT- Chi cục QLĐĐ – Điền;

- PCCT – Chi cục BVMT – Ngoan.

Làm việc với Công ty Phương Nam

08 giờ 00

PH số 01

PGĐ Minh


Công tác huyện Bình Đại

08 giờ 00

Bình Đại

(01 ngày)PGĐ Đáo
Thứ Tư 08/7

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025

07 giờ 30

Hội trường Sở TNMT

(01 ngày)
Toàn thể Đảng viên

Thứ Năm

(09/7)
Làm việc với CN Ngân hàng Phát triển KV sông Tiền

08 giờ 00

PH số 2 Sở TN&MT


PGĐ Minh
Công tác xã Mỹ Hưng

08 giờ 00

xã Mỹ Hưng

(01 ngày)


PGĐ Đáo
Dự họp Đảng ủy xã Tân Hào

12 giờ 45

Xã Tân Hào


PGĐ Khôi
Thứ Sáu (10/7)


Tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở

07 giờ 30

Trường 

Chính trị

(01 ngày)

- GĐ Tuấn;

- PGĐ Khôi.
Học Anh văn

07 giờ 30

tp Bến Tre

(01 ngày)


PGĐ Minh
Hội nghị Sơ kết khoáng sản

13 giờ 30

UBND tỉnh

PGĐ Đáo

06/07/2020 9:00 SAĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)
THÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường)THÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường)

​1. Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2016 do Chi cục Bảo vệ môi trường quản lý.

2. Chi cục Bảo vệ môi trường mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu tìm hiểu thông tin chi tiết về hồ sơ dự thầu tại đơn vị thường trực được giao theo địa chỉ sau: Trung tâm Quan trắc môi trường (số 38, Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường: từ ngày 03 tháng 6 năm 2016 đến 17 giờ ngày 09 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

5. Hồ sơ sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre (số 38, đường Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre).

Kính mời đại diện các nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu đến dự buổi mở thầu đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

134-CCBVMT-TBMT.pdf


06/06/2016 9:00 SAĐã ban hànhTHÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường)
Điều tra Doanh nghiệp năm 2020Điều tra Doanh nghiệp năm 2020
Nội dung tuyên truyền

1. “CUNG CP THÔNG TIN TRUNG THC, CHÍNH XÁC, ĐY Đ, KP THI LÀ NGHĨA V, TRÁCH NHIM CA MI DOANH NGHIP”

2. “TÍCH CC THAM GIA ĐIU TRA DOANH NGHIP NĂM 2020 LÀ GÓP PHN XÂY DNG ĐT NƯC”

3. “THÔNG TIN DO DOANH NGHIP CUNG CP CHO CƠ QUAN THNG KÊ ĐƯC BO MT THEO QUI ĐNH CA LUT THNG KÊ”

4. “TNĂN 2020, DOANH NGHIP CUNG CP THÔNG TIN THNG KÊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIN TĐIU TRA DOANH NGHIP TI ĐA CHTHONGKEDOANHNGHIEP.GSO.GOV.VN

09/04/2020 9:00 SAĐã ban hànhĐiều tra Doanh nghiệp năm 2020
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 13 tháng 5 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ:
0275.3824.671
Di động:
0918.046.080 
Mail:
tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Minh Khôi
ĐT CQ:
0275.3839.277
Di động:
0918.104.127 
Mail:
tmkhoi.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
11/5
Sáng

Nội dung: Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Chiều

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
12/5
Sáng

Nghỉ phép

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nghỉ phép

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ TƯ
13/5
Sáng

Nội dung: Họp giải quyết Công ty Biển Đông

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Công tác Mỏ Cày Nam

Địa điểm: Mỏ Cày Nam

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
14/5
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Công tác Thạnh Phú

Địa điểm: Thạnh Phú

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
15/5
Sáng

Nội dung: Học Anh văn

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Học Anh văn

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​


13/05/2020 8:00 SAĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 21 tháng 5 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ:
0275.3824.671
Di động:
0918.046.080 
Mail:
tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Minh Khôi
ĐT CQ:
0275.3839.277
Di động:
0918.104.127 
Mail:
tmkhoi.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
18/5
Sáng

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
19/5
Sáng

Nội dung: Họp Thường vụ UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Họp VPĐK

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy Khối

Địa điểm: Họp Đảng ủy Khối

THỨ TƯ
20/5
Sáng

Nội dung: Họp Sở Công thương

Địa điểm: Sở Công thương

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Trung tâm CNTT

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ NĂM
21/5
Sáng

Nội dung: Khám sức khỏe

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Công tác xã Tân Hào

Địa điểm: xã Tân Hào 

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác xã Tân Hào

Địa điểm: xã Tân Hào 

THỨ SÁU
22/5
Sáng

Nội dung: Học Anh văn

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Công tác xã Tân Hào

Địa điểm: xã Tân Hào 

Chiều

Nội dung: Học Anh văn

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Công tác xã Tân Hào

Địa điểm: xã Tân Hào 

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​21/05/2020 11:00 SAĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
19/11
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp giải quyết đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ BA
20/11
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Công tác xã Giao Hòa

Địa điểm: xã Giao Hòa

Nội dung: Công tác tp Hồ Chí Minh

Địa điểm: tp Hồ Chí Minh

THỨ TƯ
21/11
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Thẩm định kế hoạch sử dụng đất đai tp Bến Tre

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Công tác huyện Mỏ Cày Nam

Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam

Nội dung: Thẩm định kế hoạch sử dụng đất đai huyện Mỏ Cày Bắc

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ NĂM
22/11
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Đảng ủy Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ SÁU
23/11
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Học Nghị quyết trung ương 8

Địa điểm: tp Bến Tre

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Học Nghị quyết trung ương 8

Địa điểm: tp Bến Tre

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
19/11/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017)Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
10/4
Sáng
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tập huấn môi trường
Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Họp với Chi cục Quản lý đất đai
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Xử lý môi trường huyện Châu Thành
Địa điểm: Huyện Châu Thành
THỨ BA
11/4
Sáng
Nội dung: Họp BGĐ; Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp BGĐ; Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Báo cáo lớp Trung cấp chính trị
Địa điểm: Trường Chính trị
Chiều
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ TƯ
12/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: Huyện Thạnh Phú
Nội dung: Công tác huyện Bình Đại với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Bình Đại
Nội dung: Kiểm tra môi trường huyện Ba Tri
Địa điểm: Huyện Ba Tri
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Bình Đại với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Bình Đại
Nội dung: Kiểm tra môi trường huyện Ba Tri
Địa điểm: Huyện Ba Tri
THỨ NĂM
13/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Khai mạc HN tập huấn pháp luật về đất đai
Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Ba Tri
Nội dung: Kiểm tra môi trường huyện Bình Đại
Địa điểm: Huyện Bình Đại
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Ba Tri
Nội dung: Kiểm tra môi trường huyện Bình Đại
Địa điểm: Huyện Bình Đại
THỨ SÁU
14/4
Sáng
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Thạnh Phú
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Chiều
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nội dung: Thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Trôm
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú với Đoàn Đại biểu quốc hội
Địa điểm: Huyện Thạnh Phú
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
11/04/2017 9:45 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017)
Tổ chức tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị  của người dân và doanh nghiệp Tổ chức tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị  của người dân và doanh nghiệp
Ngày 03 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1782/UBND-TH về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

​        Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng truy cập để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là các phản ánh, kiến nghị về tình trạng chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp; những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính hoặc đề xuất tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

          Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu gửi phản ánh, kiến nghị hãy truy cập vào hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vnhttp://doanhnghiep.chinhphu.vn.

 

08/05/2017 8:30 SAĐã ban hànhTổ chức tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị  của người dân và doanh nghiệp
Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)
Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)
Thứ, ngày, tháng
​Nội dung công việc
​Thời gian, địa điểm
​Ban Giám đốc Sở, Phòng, đơn vị tham d
​Thứ Hai (31/8)Họp Ban Giám đốc Sở

07 giờ 30,

PH số 01

Sở TN&MT


BGĐ Sở Họp Hội đồng bồi thường

13 giờ 30

PH số 02

Sở TN&MT


PGĐ Minh


Thứ Ba (01/9)
Viếng nghĩa trang

06 giờ 00

Tp Bến Tre PGĐ Khôi 


Họp sơ kết 9 tháng đầu năm Chi cục BVMT

08 giờ 00

PH số 1

Sở TN&MT


- GĐ Tuấn;

- CC BVMT


Họp đo đạc 06 xã

08 giờ 00

PH số 02

Sở TN&MT


- PGĐ Minh;

- CC QLĐĐ;

- Sở Tài chính;

- Sở KHĐT.


Họp giao ban dự án AMD

13 giờ 30

PH số 02

Sở TN&MT

- GĐ Tuấn;
- Tổ AMD

​Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

13 giờ 30

VP Tỉnh ủyPGĐ Minh

Thứ Tư 02/9

Nghĩ lễ 2/9


01 ngàyToàn thể CCVC người
lao động cơ quan
Thứ Năm

(03/9)


Khảo sát thực tế (Lớp BDLĐQL cấp Sở)

06 giờ 00

Thạnh Phú

(01 ngày)


- GĐ Tuấn;

- PGĐ Khôi.

Thứ Sáu (04/9)

Học Anh văn

07 giờ 30

tp Bến Tre

(01 ngày)


PGĐ Minh

​Tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở
07 giờ 30

Trường chính trị

(01 ngày)

- GĐ Tuấn;
- PGĐ Khôi.

01/09/2020 8:00 SAĐã ban hànhThông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)
Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)
Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)
Thứ, ngày, tháng
​Nội dung công việc
​Thời gian, địa điểm
​Ban Giám đốc Sở, Phòng, đơn vị tham d
​Thứ Hai (07/9)Họp Ban Giám đốc Sở

07 giờ 30,

PH số 01

Sở TN&MT


BGĐ Sở Họp Hội đồng bồi thường

13 giờ 30

Hội trường

Sở TN&MT


PGĐ Minh

Làm việc với HTX Bình Đại

13 giờ 30

PH số 2

Sở TN&MT

PGĐ Đáo

​Họp Văn phòng Sở
13 giờ 30

PH số 1

Sở TN&MT


- PGĐ Khôi;
- VPS.

Thứ Ba (08/9)Làm việc với TT HĐND tỉnh

07 giờ 30

HĐND tỉnh


 PGĐ Minh


Công tác xã Mỹ Hưng

07 giờ 30

xã Mỹ Hưng


PGĐ Đáo


Dự tập huấn sử dụng hệ thống báo cáo tổng hợp ngành; hệ thống tương tác trong chỉ đạo quán triệt KL 173-KL/TW

08 giờ 00

PH số 03

Tỉnh ủy

(01 ngày)- PGĐ Khôi;


Hội nghị quán triệt KL 173-KL/TW, CT 43-CT/TW, CT 44-CT/TW

09 giờ 30

PH số 03

Tỉnh ủy


PGĐ Khôi

Thứ Tư 09/9


Họp thành viên UBND tỉnh

07 giờ 30

PH số 03

UBND tỉnhGĐ Tuấn

​Dự tập huấn sử dụng hệ thống báo cáo tổng hợp ngành; hệ thống tương tác trong chỉ đạo quán triệt KL 173-KL/TW

08 giờ 00

PH số 03

Tỉnh ủy

(01 ngày)


PGĐ Khôi
Họp thống nhất chia sẽ dữ liệu VPĐK với TT CNTT

13 giờ 30

PH số 01

Sở TN&MT


PGĐ Minh
Họp Hội đồng ĐTM Trung tâm thương mại Big C

14 giờ 00

PH số 02

Sở TN&MT


GĐ Tuấn
Thứ Năm

(10/9)Họp bố trí cán bộ 1 cửa

08 giờ 00

PH số 01

Sở TN&MT

- PGĐ Khôi;

- CC BVMT;

- Phòng QLTN;

- TT Quan trắc.

​Họp rà soát dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4
08 giờ 00

PH số 01

Sở TN&MT


​PGĐ Khôi
Thứ Sáu (11/9)

Dự xét xử của TAND tỉnh

07 giờ 30

TAND tỉnh


PGĐ Minh

Công tác xã Tân Hào
07 giờ 30

Xã Tân Hào

(01 ngày)


- PGĐ Khôi.


07/09/2020 2:00 CHĐã ban hànhThông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)
Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
Thứ, ngày, tháng
​Nội dung công việc
​Thời gian, địa điểm
​Ban Giám đốc Sở, Phòng, đơn vị tham d

​Thứ Hai (14/9)


Dự xét xử TANDCC (vụ Lê Thị Mận)

07 giờ 00

Tp Hồ Chí Minh

01 ngày

PGĐ Minh

Họp Ban Giám đốc Sở

08 giờ 00,

PH số 01

Sở TN&MT


BGĐ Sở Họp rà soát dịch vụ công cấp độ 4

13 giờ 30

PH số 01

Sở TN&MT


PGĐ Khôi

Làm việc với HTX Bình Đại

13 giờ 30

PH số 2

Sở TN&MT

PGĐ Đáo

Họp dự án nhà máy sản xuất hơi
15 giờ 00

PH số 2

UBND tỉnh

GĐ Tuấn

Thứ Ba (15/9)Tiếp công dân định kỳ

07 giờ 00

Phòng tiếp công dân Sở TN&MT


 GĐ Tuấn


Công tác xã Mỹ Hưng

07 giờ 30

xã Mỹ Hưng


PGĐ Đáo


Họp giao ban AMD

13 giờ 30

PH số 02

Sở TN&MTGĐ Tuấn


Thứ Tư 16/9


Họp giao ban các phòng đơn vị

08 giờ 00

PH số 01

Sở TN&MT

- BGĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị


Họp Hội đồng nghiệm thu ĐTM

14 giờ 00

Hội trường

Sở TN&MT


GĐ Tuấn
Họp giao ban dự án VILG

14 giờ 00

PH số 02

Sở TN&MT

- PGĐ Minh;

- PGĐ Khôi;

- Tổ dự án Vilg

Thứ Năm

(17/9)Công tác huyện Chợ Lách

07 giờ 00

Huyện Chợ Lách


PGĐ Đáo

Họp BTV thành phố Bến Tre

07 giờ 30

HT số 02 Thành ủy Bến Tre

01 ngày


GĐ Tuấn
Dự hội nghị Huyện ủy Mỏ Cày Nam
07 giờ 30

Huyện ủy Mỏ Cày Nam

01 ngày

PGĐ Minh
Lấy ý kiến nơi cư trú người xin vào Đảng

07 giờ 30

Xã Lương Quới

PGĐ Khôi

Làm việc với Đoàn khảo sát Công an tỉnh 

14 giờ 00

PH số 2

Sở TN&MT


PGĐ Khôi
Thứ Sáu (18/9)

Dự xét xử TANDCC (vụ Quách Văn Tuấn)

07 giờ 00

Tp Hồ Chí Minh

01 ngày


PGĐ Minh

Công tác huyện Thạnh Phú

07 giờ 30

huyện Thạnh Phú


PGĐ Đáo
Kiểm tra Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin
09 giờ 00

PH số 1

Sở TN&MT


PGĐ Khôi
Họp Đảng ủy

13 giờ 30

PH số 2

Sở TN&MT


Đảng ủy viên15/09/2020 9:00 SAĐã ban hànhThông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trườngThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Từ ngày 01/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bến Tre.

     Để đảm bảo thuận lợi cho công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo:

1. Từ ngày 01/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bến Tre. Trong đó, 06 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai có thời gian cung cấp trực tuyến mức độ 4 từ 01/12/2020 (có Danh mục Dịch vụ công trực tuyến đính kèm).

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị công dân, tổ chức liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Công nghệ thông tin, số điện thoại: 02753.833383) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Tải văn bản: 2586_2020_TB_STNMT.pdf


14/09/2020 8:00 SAĐã ban hànhThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Công nghệ thông tinThông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Công nghệ thông tin
Trung tâm Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động phụ trách phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật

​Tải nội dung thông báo: 19_TB_TTCNTT.pdf

19/01/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Công nghệ thông tin
Thành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến TreThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre

​1. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua điện thoại:

​TT ​Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1Thông tin chung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường​
Ông Bùi Minh Tuấn
​Giám đốc sở
0918.468.035
​2
​Về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Lê Văn Đáo
​Phó Giám đốc Sở
​0913.965.098


2. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua thư điện tử: stnmt@bentre.gov.vn

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua bưu điện hoặc trực tiếp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, Tầng 8, Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh (6 Sở), Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.


01/06/2020 4:00 CHĐã ban hànhThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017) 


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 06 tháng 02 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
20/02
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở (Lúc 08h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác xã An Phước (Lúc 09h 00 phút)
Địa điểm: huyện Châu Thành
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở (Lúc 08h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở (Lúc 08h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở (Lúc 08h 00 phút)
Địa điểm:Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp với các ngành xem xét xả thải (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ BA
21/02
Sáng
Nội dung: Họp UBND tỉnh (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Khảo sát sạt lỡ tại các huyện (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: các huyện
Nội dung: Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp UBND tỉnh về công trình thu hồi đất QL60 (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Khảo sát sạt lỡ tại các huyện (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: các huyện
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
22/02
Sáng
Nội dung: Họp thống nhất Bộ TTHC cấp tỉnh (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp thống nhất Bộ TTHC cấp tỉnh (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp tại Công an tỉnh về ANTT (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Công an tỉnh
Nội dung: Họp ĐTM (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp UBND tỉnh thống nhất hạng mục dự án hạ tầng thiết yếu (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri về kiểm tra đề án BVMT (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Ba Tri
THỨ NĂM
23/02
Sáng
Nội dung: Tham dự cuộc giám sát của Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Châu Thành
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tham dự cuộc giám sát của Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Châu Thành
Nội dung: Họp với các ngành về bãi rác Phú Hưng (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Công tác huyện Mỏ Cày Nam (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam
Nghỉ phép
Nội dung: Họp Phòng quản lý Tài nguyên và Khí tượng thủy văn về Kế hoạch công tác 2017
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung:Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
24/02
Sáng
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri về giải quyết vướng mắc dự án VLAP (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Ba Tri
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri về giải quyết vướng mắc dự án VLAP (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Ba Tri
--
Nội dung: Họp Tòa án tỉnh (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Tòa án tỉnh
Nội dung: Khảo sát bãi rác Bình Đại (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: huyện Bình Đại
Chiều
Nội dung: : Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết cấp GCN (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Khảo sát bãi rác Thạnh Phú (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
20/02/2017 5:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)
DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN NGÀY 23/01/2017DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN NGÀY 23/01/2017
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 23 tháng 01 năm 2017
24/01/2017 2:00 CHĐã ban hànhDANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN NGÀY 23/01/2017
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 21 tháng 11 năm 2016
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
21/11
Sáng
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Hội đồng sáng kiến (Lúc 15h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ BA
22/11
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết đất Trường Tân Bách Khoa; Nhà máy nước Ba Lai (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết đất Công An tỉnh (Lúc 14h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Bộ đội Biên phòng tỉnh
Nội dung: Họp tại Bộ CHQS tỉnh (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh
THỨ TƯ
23/11
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết đất Cty XNK, Cty CP Du Lịch (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tập huấn Lê Tân (Lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: VP. UBND tỉnh
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp tại Sở Tài chính về Phí, Lệ phí (Lúc 14h 00 phút)
Địa điểm: Sở Tài chính
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tập huấn Lê Tân (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: VP. UBND tỉnh
THỨ NĂM
24/11
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tập huấn Lê Tân (Lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: VP. UBND tỉnh
Chiều
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 14h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung:Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tập huấn Lê Tân (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: VP. UBND tỉnh
THỨ SÁU
25/11
Sáng
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Lúc 8h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
25/11/2016 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến TreThông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

       1. Kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 (Thứ Hai), các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, địa chỉ: Số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (tầng 1, tầng 2, tòa nhà Bưu điện tỉnh).

    2. Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

    - Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ;

   - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

   3. Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ông Trần Hoàng Tấn và Bà Nguyễn Thị Chính. Số điện thoại: 02753.511.353.

Tải văn bản: 1199_2019_TB_STNMT.pdf

06/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
09/4
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Công tác Cần Thơ
Địa điểm: Cần Thơ
Chiều
Nội dung: Công tác xã Vĩnh Hòa
Địa điểm: xã Vĩnh Hòa
Nội dung: Họp giải quyết nghiệm thu Đăng ký đất đai
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Công tác Cần Thơ
Địa điểm: Cần Thơ
THỨ BA
10/4
Sáng
Nội dung: Họp Sở Nông nghiệp và PTNT
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT
Nội dung: Công tác xã An Định
Địa điểm: xã An Định
Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chính phủ kiến tạo
Địa điểm: tp Bến Tre
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Sở Nông nghiệp và PTNT
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT
Nội dung: Họp thống nhất xử lý đất vi phạm trên địa bàn tp Bến Tre
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chính phủ kiến tạo
Địa điểm: tp Bến Tre
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
11/4
Sáng
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chính phủ kiến tạo
Địa điểm: tp Bến Tre
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm:UBND tỉnh
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Công tác xã An Thủy
Địa điểm: xã An Thủy
Nội dung:Bồi dưỡng kiến thức chính phủ kiến tạo
Địa điểm: tp Bến Tre
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
12/4
Sáng
Nội dung: Làm việc với ông Triết (Phường 7)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chính phủ kiến tạo
Địa điểm: tp Bến Tre
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Chiều
Nội dung: Hop giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Hop giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chính phủ kiến tạo
Địa điểm: tp Bến Tre
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
THỨ SÁU
13/4
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt bổ sung QH A
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp ĐTM
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp giải quyết đất điện mặt trời
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp ĐTM
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
11/04/2018 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 31 tháng 7 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
29/7
Sáng

Nội dung: Họp rà soát kế hoạch ngành

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp rà soát kế hoạch ngành

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Thường trực HĐND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp Ban Tuyên giáo TU

Địa điểm: Tỉnh ủy

THỨ BA
30/7
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Sở Nội vụ

Địa điểm: Sở Nội vụ

Nội dung: Công tác huyện Ba Tri

Địa điểm: huyện Ba Tri

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Ba Tri

Địa điểm: huyện Ba Tri

THỨ TƯ
31/7
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp kiểm tra Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
01/8
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp phòng, chống thiên tai

Địa điểm: tp Bến Tre

THỨ SÁU
02/8
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Đối thoại Tòa án

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Họp trực tuyến Ban Tuyên giáo TU

Địa điểm: Tỉnh ủy

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​


01/08/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
Thành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến TreThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre công bố kết quả lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​1. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua điện thoại:

​TT​Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1Thông tin chung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường​Ông Nguyễn Văn Chinh​​Giám đốc sở
​0903.034.727
​2​Về công tác bảo vệ môi trường
​Ông Đoàn Văn Phúc
​Phó Giám đốc Sở
​0918.219.151
​3​Về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Lê Văn Đáo
​Phó Giám đốc Sở
​0913.965.098
​4​Về quy định hành chính trong công tác bảo vệ môi trường
​Ông Trương Văn Em
​Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
​0913.184.684


2. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua thư điện tử: stnmt@bentre.gov.vn

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin qua bưu điện hoặc trực tiếp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, số 01, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

15/11/2017 10:00 SAĐã ban hànhThành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019)Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
13/5
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp trực tuyến Bộ Nông nghiệp

Địa điểm:UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Đối thoại

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ BA
14/5
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Khảo sát nhà máy xử lý rác

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Công an xác định hệ số K

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ TƯ
15/5
Sáng

Nội dung: Họp Thường vụ UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp thẩm định phương án thẩm định đo đạc QL 57B

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Thường vụ UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp giải quyết Chợ Thành An

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Thường vụ UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

THỨ NĂM
16/5
Sáng

Nội dung: Làm việc với Đoàn 770

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc với Đoàn 770

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc với Đoàn 770

Địa điểm:Tỉnh ủy

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp vướng mắc liên thông thuế

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Đối thoại

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ SÁU
17/5
Sáng
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp thống nhất gia đất Công ty Việt Vương

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường
Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
15/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 17 tháng 4 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
15/4
Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ
Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ
THỨ BA
16/4
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung: Họp Chi bộ Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
17/4
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: HN công tác chỉnh lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa chính

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: HN công tác chỉnh lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu địa chính

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
18/4
Sáng

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp giải quyết các dự án đo đạc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp thông qua điều chỉnh quy hoạch cát

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp Hội đông bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Đồng Tháp

Địa điểm: Đồng Tháp

THỨ SÁU
19/4
Sáng

Nội dung: Triển khai Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Hội đông bồi thường hỗ trợ tái định cư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều

Nội dung: Triển khai Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
17/04/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019)
Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đaiThông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký đất đai thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

​    

       Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019 (Sau đây gọi là Hội đồng) thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

       1. Địa điểm phỏng vấn: Văn phòng đăng ký đất đai

       2. Thời gian phỏng vấn: Ngày 21 tháng 12 năm 2019 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019

       3. Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung và theo từng lĩnh vực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Đề án vị trí việc làm.

Tải văn bản chi tiết: 01_TB_HDXTVC_XetTuyenVienChuc_2019.PDF


17/12/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đai
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)
Thứ, ngày, tháng
​Nội dung công việc
​Thời gian, địa điểm
​Ban Giám đốc Sở, Phòng, đơn vị tham d
​Thứ Hai (10/8)Họp Sở Thông tin truyền thông

08 giờ 00,

PH số 01

Sở TN&MT


PGĐ Minh

Họp Tổ ĐB thảo luận VK

13 giờ 30


PGĐ Minh

Dự Hội nghị thảo luận văn kiện Đại hội XIII

13 giờ 30

Hội trường

Sở Xây dựng

- GĐ Tuấn;

- PGĐ Minh;

- PGĐ Khôi.


Thứ Ba (11/8)Họp giải quyết thuê đất điện gió ngoài khơi

08 giờ 00

PH số 02

Sở TN&MT- PGĐ Minh;


Công tác xã Mỹ Hưng

12 giờ 00
Mỹ HưngPGĐ Đáo

Họp Hội đồng bồi thường

13 giờ 30
PH số 02

Sở TN&MT


PGĐ MinhHọp rà soát việc ban hành quy trình nội bộ

13 giờ 30

PH số 01

Sở TN&MTPGĐ Khôi


Họp AMD

13 giờ 30

Hội trường

Sở TN&MT


​- GĐ Tuấn;
- Tổ AMD

Thứ Tư 12/8

Họp làm việc Công ty LNG

07 giờ 30
UBND tỉnhPGĐ Minh

Làm việc với Trung tâm Quan trắc

08 giờ 00

Trung tâm

Quan trắc


- GĐ Tuấn;
- CC BVMT;
- Phòng KH-TC
- TT QT.

Họp triển khai chuyển đổi ISO

08 giờ 00
PH số 01

Sở TN&MT


PGĐ Khôi

Công tác xã Tân Hào

13 giờ 30

Tân Hào

PGĐ Khôi
​Làm việc với TAND tỉnh

13 giờ 30

TAND tỉnh

PGĐ Minh

​Công tác cơ sở

13 giờ 30

Các huyện, thành phố​GĐ Tuấn
Thứ Năm

(13/8)
Dự Đại hội liên minh Hội hữu nghị

07 giờ 30

Tỉnh Ủy

(01 ngày)


PGĐ Đáo


Họp thẩm định đề cương hệ thống quan trắc

08 giờ 00
PH số 02

    Sở TN&MT


- GĐ Tuấn;

- TT PTQĐ.

​Công tác cơ sở
13​ giờ 30

Các huyện, thành phố


GĐ Tuấn
​Họp GQ vướng mắc nghĩa vụ tài chính
Họp GQ TT Phà và Bến xe
​13 giờ 30

PH số 02

    Sở TN&MT


PGĐ
Thứ Sáu (14/8)

Học Anh văn

07 giờ 30

tp Bến Tre

(01 ngày)


PGĐ Minh


10/08/2020 2:00 CHĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
24/12
Sáng

Nội dung: Họp Ban giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

THỨ BA
25/12
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp HĐ bồi thường hỗ trợ tái định

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác TP Bến Tre

Địa điểm: TP Bến Tre

THỨ TƯ
26/12
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Bình Đại

Địa điểm: huyện Bình Đại

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Châu Thành

Địa điểm: huyện Châu Thành

THỨ NĂM
27/12
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Hội nghị sơ kết Nông thôn mới

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Giải quyết giao đất

Địa điểm: huyện Chợ Lách

THỨ SÁU
28/12
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Giải quyết giao đất

Địa điểm: tp Bến Tre

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
26/12/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 26/9/2019)Thông báo Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 26/9/2019)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 26/9/2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 23 tháng 9 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
23/9
Sáng

Nội dung: Họp Ban giám đốc Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Họp Ban giám đốc Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Đối thoại Tòa án tỉnh

Địa điểm: Tòa án tỉnh

Nội dung: Họp Ban giám đốc Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở


Chiều

Nội dung: Họp Chi bộ TNMT

Địa điểm: Chi cục BVMT

Nội dung: Làm việc Đoàn công tác quy hoạch vùng

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

N

Nội dung: Họp Ban Nội chính

Địa điểm: Ban Nội chính

THỨ BA
24/9
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Nội dung: Đối thoại Tòa án tỉnh

Địa điểm: Tòa án tỉnh

Nội dung: Họp Hội Nông dân

Địa điểm: Hội Nông dân

Chiều

Nội dung: Họp thẩm định Đề cương

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Dự phiên xét xử Tòa án tỉnh

Địa điểm: Tòa án tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
25/9
Sáng

Nội dung: Họp BCĐ Thanh niên

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Xây dựng đơn giá

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
26/9
Sáng

Nội dung: Hội nghị trực tuyến

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp giải quyết tách thửa

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
27/9
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp thẩm định và khảo sát xả thải nhà máy bia

Địa điểm: tp Bến Tre

Chiều

Nội dung: Họp Chi bộ VP Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác xã Thạnh Hải

Địa điểm: xã Thạnh Hải

Nội dung: Họp thẩm định và khảo sát xả thải nhà máy bia

Địa điểm: tp Bến Tre

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​


25/09/2019 2:00 CHĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 26/9/2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 10 tháng 7 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 08 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
08/7
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Công tác xã An Định

Địa điểm: xã An Định


Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở


Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quanNội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quanTHỨ BA
09/7
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Sở Xây dựng

Địa điểm: Sở Xây dựngNội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
10/7
Sáng

Nội dung: Họp tổ khoáng sản

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Họp thẩm định năng lực nhà đầu tư

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp thống nhất tiền sử dụng đất

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Họp Hội Nông dân

Địa điểm: Hội Nông dân


Chiều

Nội dung: Họp Đoàn Thanh niên, Công đoàn

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
11/7
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc với đơn vị tư vấn tầm nhìn chiến lược

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp sơ kết Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
12/7
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp thống nhất xây dựng phần mềm quản lý thống tin đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Địa điểm: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
10/07/2019 1:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 23 tháng 12 năm 2016)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 19 tháng 12 năm 2016
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2016 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
19/12
Sáng
Nội dung: - Họp đánh giá cán bộ (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp đánh giá cán bộ (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp đánh giá cán bộ (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp đánh giá cán bộ (Lúc 07 h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm Phòng họp số 01
Chiều
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm:Phòng họp số 01
THỨ BA
20/12
Sáng
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Đảng ủy (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Bình Đại (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Bình Đại
THỨ TƯ
21/12
Sáng
Nội dung:Họp UBND tỉnh (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Dự họp TV UBND tỉnh (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp Nội chính (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác xã Vĩnh Hòa (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: Uxã Vĩnh Hòa
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
22/12
Sáng
Nội dung: Họp Tỉnh ủy (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Họp Ban chỉ đạo tôn giáo (Lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Họp Chi bộ (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp kiểm tra công ty thủy sản Ba Lai (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ SÁU
23/12
Sáng
Nội dung: Họp UBND tỉnh (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Thi đua Cụm số VIII, Bộ TNMT (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác xã An Định (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: xã An Định
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
21/12/2016 9:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016)
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn