Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 09/04/2020, 09:00
Điều tra Doanh nghiệp năm 2020
09/04/2020 | Ban biên tập
Nội dung tuyên truyền

1. “CUNG CP THÔNG TIN TRUNG THC, CHÍNH XÁC, ĐY Đ, KP THI LÀ NGHĨA V, TRÁCH NHIM CA MI DOANH NGHIP”

2. “TÍCH CC THAM GIA ĐIU TRA DOANH NGHIP NĂM 2020 LÀ GÓP PHN XÂY DNG ĐT NƯC”

3. “THÔNG TIN DO DOANH NGHIP CUNG CP CHO CƠ QUAN THNG KÊ ĐƯC BO MT THEO QUI ĐNH CA LUT THNG KÊ”

4. “TNĂN 2020, DOANH NGHIP CUNG CP THÔNG TIN THNG KÊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIN TĐIU TRA DOANH NGHIP TI ĐA CHTHONGKEDOANHNGHIEP.GSO.GOV.VN

Lượt người xem:  34
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Người xem Mục tiêu

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn