Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 27/08/2020, 09:00
Thông báo mời thầu gói thầu "Chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bến Tre"
27/08/2020 | Ban Quản lý dự án VILG
Gói thầu: Chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bến Tre tại 17 xã, thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Nam; 20 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Đại; 24 xã, thị trấn thuộc huyện Ba Tri - tỉnh Bến Tre

1. Thông tin chung:

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Bến Tre.

Tên gói thầu: Chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bến Tre tại 17 xã, thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Nam; 20 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Đại; 24 xã, thị trấn thuộc huyện Ba Tri - tỉnh Bến Tre.   

Số TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20200858954 - 00.

Ngày đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: lúc 16 giờ 34 phút ngày 20/8/2020.

Số báo 159 ngày 21/8/2020 trên Báo đấu thầu.

Nguồn vốn: vốn IDA 90% và vốn đối ứng của tỉnh 10%.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định.

2. Tham dự thầu:

Địa điểm phát hành HSMT, nộp hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Bến Tre, địa chỉ: Tầng 8, Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh, 126A, Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thời gian phát hành HSMT từ 07 giờ 00 phút ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); trường hợp mua từ xa qua hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện, nhà thầu phải trả thêm chi phí chuyển phát nhanh trong nước mức giá là: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Thời gian nhận HSDT: từ 07 giờ 00 phút ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020.

3. Mở thầu:

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 05 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm mở thầu: Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Bến Tre, Địa chỉ: Tầng 8, Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh, 126A, Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tải văn bản: Tải về    49_vilg_2020.pdf

Lượt người xem:  144
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn