Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 21/12/2011, 00:00
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) 03 HUYỆN: CHỢ LÁCH, MỎ CÀY BẮC, BA TRI
21/12/2011 |
Từ ngày 13 đến 15 tháng 12 năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 cho 03 huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Ba Tri. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định chủ trì cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định thành lập số 2675/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ngoài ra còn có sự tham gia của chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân các huyện. Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) các huyện do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre làm đơn vị tư vấn.Sau khi Đơn vị tư vấn thông qua báo cáo tóm tắt, đại diện chủ đầu tư báo cáo quá trình thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất ở các huyện. Tiếp theo, Chủ trì hội nghị gợi ý các nội dung cần thảo luận. Các đại biểu tích cực tham gia góp ý trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp, Bưu chính - Viễn thông, Xây dựng, Quốc phòng, Giáo dục – đào tạo, Văn hóa - Thể thao – Du lịch, Nội vụ.... Với mục tiêu chung là làm sao để quy hoạch sử dụng đất phải thật chính xác, hợp lý, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung.


Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Thay mặt đơn vị tư vấn, ông Lê Đức Long – Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định và xem xét chỉnh sửa đồng thời giải trình một số nội dung bố trí quy hoạch các loại đất như: Nuôi trồng thủy sản tập trung, đất khu dân cư nông thôn, đất khu du lịch, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất phát triển hạ tầng...
Kết luận Hội nghị thẩm định, ông Nguyễn Văn Chinh đánh giá đơn vị tư vấn đã xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn các huyện sát với đề cương đã được phê duyệt, đúng trình tự và nội dung của Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo quy hoạch các huyện đạt yêu cầu, hội đồng thẩm định thống nhất thông qua. Bên cạnh đó, yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu chỉnh sửa những nội dung mà các đại biểu đã góp ý trong hội nghị và phải phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre đến năm 2020.


Lượt người xem:   3499
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn