Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 30/12/2011, 00:00
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) HUYỆN BÌNH ĐẠI
30/12/2011 |
Ngày 22 tháng 12 năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 huyện Bình Đại. Hội nghị do ông Nguyễn Hải Châu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng Thẩm định chủ trì cùng các thành viên Hội đồng thẩm định, ngoài ra còn có sự tham gia của chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại do ông Võ Văn Thanh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đại diện. Ông Lê Đức Long – Giám đốc Văn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre đại diện cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất.Mở đầu hội nghị, đại diện chủ đầu tư báo cáo quá trình thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt nội dung quy hoạch sử dụng đất, Chủ trì hội nghị gợi ý các nội dung cần thảo luận, đặc biệt phải tập trung vào các vấn đề như: trình tự, thủ tục công tác lập quy hoạch sử dụng đất và hệ thống biểu mẫu - số liệu. Về nội dung báo cáo cần quan tâm quy hoạch của các ngành trên cơ sở đó làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cụ thể, đáp ứng cho việc phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trên địa bàn huyện Bình Đại. Về đất phi nông nghiệp cần chú ý chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng và xem xét chỉ tiêu phân khai của các loại đất trên địa bàn huyện.
Tiếp theo, các đại biểu tham gia góp ý trên các lĩnh vực như: Nội vụ, Xây dựng, Bưu chính - Viễn thông, An ninh, Khoa học – công nghệ, Nông nghiệp…
Ông Lê Đức Long - Đại diện đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời giải trình thêm các nội dung về chỉ tiêu phân bổ đất trồng lúa nước, đất nuôi trồng thủy sản…
Được sự ủy quyền của Chủ tịch hội đồng thẩm định, ông Nguyễn Văn Chinh – Phó chủ tịch hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung như sau:
- Thống nhất với dự thảo Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Đại đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015), nội dung báo cáo bám sát đề cương và thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần xem xét chỉnh sửa các nội dung về đánh giá và thuyết minh hiện trạng sử dụng đất cùng với hệ thống biểu mẫu; Rà soát lại quy hoạch của các ngành trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện, đặc biệt cần quan tâm về đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản và đất công nghiệp… để bổ sung cho phù hợp.
- Thống nhất các chỉ tiêu quy hoạch của huyện Bình Đại tuy nhiên cần xem xét lại chỉ tiêu đất lúa, Hội đồng thẩm định sẽ có kế hoạch thẩm tra thực tế các khu vực bố trí đất lúa và xác định chính xác thị trấn huyện lỵ An Hóa (theo đề án Quy hoạch điều chỉnh, phân vạch Địa giới hành chính) để bố trí các công trình hạ tầng phù hợp.
Qua đó, yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu chỉnh sửa những nội dung mà các đại biểu đã góp ý trong hội nghị và phải phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre đến năm 2020; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại hoàn chỉnh nội dung trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua, sau khi có nghị quyết sẽ lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


Lượt người xem:  3786
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn