Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 07/01/2008, 00:00
Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre: MỘT NĂM BÁM SÁT MỤC TIÊU PHỤC VỤ NHÂN DÂN
07/01/2008
Có thể nói 2007 là năm mà ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre gặt hái được nhiều thành công trong cả hai phương diện quản lý nhà nước và thực hiện các mục tiêu hoạt động của ngành.
Có thể nói 2007 là năm mà ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre gặt hái được nhiều thành công trong cả hai phương diện quản lý nhà nước và thực hiện các mục tiêu hoạt động của ngành.
Thực hiện chức trách quản lý nhà nước, trong năm 2007 hầu hết các nhiệm vụ công tác của ngành thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian thực hiện.
Công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh do pháp luật đất đai quy định đều được Sở tập trung thực hiện tốt; đã hoàn thành cơ bản công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký lập hồ sơ địa chính 19 xã thuộc huyện Bình Đại, hoàn thành công tác lập hồ sơ địa chính 6 xã thuộc huyện Giồng Trôm và 6 xã thuộc huyệnThạnh Phú; hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy CNQSDĐ (trên 90% số hộ gia đình, các nhân sử dụng đất được cấp giấy); hoàn thành công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và 8/8 huyện, thị xã; đã điều tra và xây dựng xong phương án quản lý nguồn quỹ đất công của tỉnh; hồ sơ địa chính được lập mới và chỉnh lý biến động ngày càng được hoàn thiện; các dịch vụ công phục vụ người sử dụng đất mặc dù còn nhiều việc phải tiếp tục chấn chỉnh, nhưng nhìn chung đã ngày càng hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn… Đặc biệt trong năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tốt cho UBND tỉnh về việc chuẩn bị kế hoạch tham gia thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) giai đoạn 2008-2013, một cơ hội lớn cho công tác quản lý đất đai ở Bến Tre.
Bảo vệ môi trường, một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn hội nhập phát triển kinh tế, Bến Tre cũng như các tỉnh khác trong cả nước sẽ gánh chịu hệ quả từ sự mâu thuẩn tất yếu giữa phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường. Do đó, công tác bảo vệ môi trường đã được tập trung thực hiện xuyên suốt trong năm qua. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao; công tác quan trắc môi trường, thẩm định môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày càng được chuyên sâu; các mô hình xử lý ô nhiễm được tập trung nghiên cứu nhằm ứng dụng giải quyết ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo, sản xuất than thiêu kết, chỉ xơ dừa… và đã đạt được một số kết quả bước đầu; Dự án Hợp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường khu đông dân cư nghèo tỉnh Bến Tre đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch trong năm thứ nhất; Dự án "Quy hoạch môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020" với nhiều chương trình giải quyết ô nhiễm trường của tỉnh trong tương lai đã được xây dựng ... tất cả đã góp phần cải thiện môi trường sống của người dân.
Về công tác quản lý tài nguyên năm qua cũng có những chuyển biến tích cực. Công tác điều tra, khảo sát đánh giá, kiểm tra khai thác tài nguyên nước và cát lòng sông được tăng cường, trong đó có hỗ trợ các huyện thành lập HTX khai thác cát sông, nhằm khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hai loại tài nguyên quý giá này. Trong năm, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã triển khai thực hiện giai đoạn đầu Đề án điều tra, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản cát lòng sông đến 2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Bến Tre.
Công tác thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường ngày càng chuyên sâu. Với vai trò là cơ quan tham mưu giải quyết khiếu kiện về đất đai, năm qua ngành Tài nguyên và Môi trường đã bám sát kế hoạch giải quyết khiếu kiện về đất đai của tỉnh, tập trung lực lượng tham gia các Đoàn công tác liên ngành của tỉnh. Kết quả đã giải quyết xong cơ bản dạng khiếu kiện đất TĐSX và giải quyết thấu tình đạt lý nhiều vụ việc khác, góp phần ổn định tình hình trật tự ở địa phương.
Bên cạnh các công tác chuyên môn, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện và đã đạt được một số kết quả khả quan như đang thực hiện giai đoạn đầu của kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Bến Tre (dạng số) để phục vụ cho công tác của ngành và của tỉnh; Hệ thống thông tin đất đai Bến Tre (BTLIS) và chương trình phần mềm Bản đồ quản lý hiện trạng khai thác tài nguyên nước tỉnh Bến Tre đang trong quá trình chạy thử nghiệm, Website Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với chương trình xem thông tin quy hoạch thửa đất được đông đảo các tổ chức và người dân truy cập xem thông tin... tất cả những công tác trên đã góp phần nâng cao hiệu quả quả lý nhà nước của ngành tại địa phương và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Năm 2008 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của tỉnh. Nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Hy vọng kế thừa thành công trong thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới.
VĨNH THỊNH
Lượt người xem:  2749
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn