Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện
 
Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 01 năm 2020 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/01/2020 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 02/01/2020 đến ngày 08/01/2020 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 12 năm 2019 
 
Triển khai quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bảng giá đất 2020-2024 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 17/12/2019 đến 26/12/2019) 
 
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 02/12/2019 đến 10/12/2019) 
 
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Tháng 11 năm 2019) 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận Từ ngày 01/8 Đến ngày 07/8/2018Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận Từ ngày 01/8 Đến ngày 07/8/2018
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận Từ ngày 01/8 Đến ngày 07/8/2018
08/08/2018 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuậtThông báo các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
Thông báo các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

​Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tham gia dự thầu thực hiện gói thầu Thăm dò đánh giá trữ lượng 05 khu vực mỏ cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre.2676_STNMT.pdf

03/10/2018 3:00 CHĐã ban hành
Đề nghị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luậtĐề nghị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
“Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quy định các khoản phí và lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

          Thực hiện Công văn số 2405/UBND-TH ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; Trên cơ sở này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát toàn bộ nội dung quy định trong Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Nghị Quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn chỉnh.

          Để đảm bảo quy định và nâng cao chất lượng của văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi bản dự thảo tới các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đông đảo tổ chức, cá nhân có quan tâm đến đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quy định các khoản phí và lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến bằng văn bản (File góp ý kiến gửi qua hộp thư điện tử: chicucqlddbentre@gmail.com) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07/9/2015 để  Sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Duthaovanban.pdf. Xin trân thành cảm ơn./.

01/09/2015 3:00 CHĐã ban hành
Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với nhà đầu tư dự án thu gom, phân loại và tái chế rác thảiSở Tài nguyên và Môi trường làm việc với nhà đầu tư dự án thu gom, phân loại và tái chế rác thải
Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động liên hệ và tham khảo các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt của các đơn vị trong và ngoài tỉnh trong đó có mô hình thu gom, phân loại và tái chế rác thải của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Revival waste (Công ty RW)

Trong những năm gần đây, tình hình ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, quá tải và ô nhiễm tại các bãi rác trên địa bàn gây bức xúc đối với người dân; việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với rác thải còn chưa nghiêm, tình trạng vứt, thải rác ra khu vực công cộng, kênh rạch còn diễn ra ở nhiều nơi; công tác xã hội hóa về xử lý rác thải còn hạn chế; chưa có mô hình thu gom, xử lý rác hiệu quả, đa phần chỉ là chôn lấp tại các bãi rác lộ thiên,… Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến về quản lý nhà nước về rác thải sinh hoạt tỉnh Bến Tre ngày 20 tháng 9 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 03 ngày 03 tháng 02 năm 2020 về Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến Tre trong đó có nhiệm vụ lập và triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn các huyện thành phố.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động liên hệ và tham khảo các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt của các đơn vị trong và ngoài tỉnh trong đó có mô hình thu gom, phân loại và tái chế rác thải của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Revival waste (Công ty RW). 

RW1.jpg

Đại diện nhà đầu tư trình bày tại cuộc họp (Ảnh: Ngọc Mai)

Để có căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trường phối hợp thực hiện “Chương trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025”. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp mời các sở ban ngành và các đoàn thể đến tìm hiểu và đóng góp cho chương trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải của Công ty RW.

Tham dự cuộc họp, có ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh và Công ty Cổ phần công trình đô thị Bến Tre. Về phía công ty RW có ông Huỳnh Hữu Hải Bình – Tổng giám đốc công ty, cùng đội ngũ cố vấn, kỹ thuật.

Tại buổi trình bày, phía công ty RW đã giới thiệu về công tác quản lý rác thải theo định hướng kinh tế tuần hoàn, xem rác thải là nguồn tài nguyên, mỗi loại rác thải ra đều có giải pháp xử lý phù hợp, chương trình đã được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Năng. Bên cạnh đó, công ty cũng đã trình bày đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại tỉnh Bến Tre bao gồm các hoạt động như: Ban hành thể chế công tác phân loại rác tại nguồn; xây dựng thí điểm và hoàn thiện mô hình quản lý rác thải; truyền thông nâng cao nhận thức; thiết lập mạng lưới trạm tiếp nhận rác; tối ưu công tác thu gom nhằm giải thiểu chi phí và thúc đẩy hoạt động tái chế tại địa phương. Hoạt động thí điểm được thực hiện tại các trường học, cơ quan công sở và các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Bến Tre với hai nhóm rác là bao bì chứa thực phẩm lỏng và nhựa; bao gồm các hoạt động chính như: hội nghị triển khai, đào tạo tập huấn, thực hiện phân loại rác, ngày thứ 7 tái chế,…

Sau khi nghe đại diện công ty trình bày, các đại biểu tham gia hoan nghênh việc Công ty RW đã đến và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, nhất là trong lĩnh vực xử lý rác thải, một trong những vấn đề môi trường nóng trong thời gian qua. Nếu dự án được triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức và góp phần hình thành thói quen của người dân trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải, giúp giảm lượng rác thải phát sinh. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến sản phẩm của dự án, phạm vi triển khai của dự án, khả năng nhân rộng của dự án, việc tổ chức thu gom, tài chính cho dự án, chính sách hỗ trợ của dự án đối với các đối tượng tham gia,… Kết luận tại cuộc họp, ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phía công ty cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến thời gian triển khai dự án, đối tượng tham gia, nguồn tài chính thực hiện dự án, hiệu quả sẽ mang lại…để Sở Tài nguyên và Môi trường có căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương phối hợp triển khai dự án. Tin rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp giữa các sở, ban ngành và địa phương, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp thì trong thời gian không xa, công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra góp phần xây dựng một “Bến Tre xanh” và một “Bến Tre đáng sống”.

Nguyễn Minh Trí


24/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019
19/03/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sảnThông báo về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 19 tháng 3 năm 2019 đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

​     1. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre đã phát hành Văn bản 871/ĐG, thông báo trên Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre mời tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 03 khu vực khoáng sản thuộc địa phận xã An Hiệp - An Ngãi Tây; xã An Đức - An Hòa Tây và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

      2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 03 khu vực khoáng sản nêu trên, được phát hành tại:

        Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre;

        Điện thoại: 02753.839788. Địa chỉ: số 01, đường Trần Quốc Tuấn, phường 02, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

         3. Thời gian bán Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nhận Hồ sơ đăng ký tham gia Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

         Từ 7 giờ 00 ngày 30/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 29/11/2019;

Xem chi tiết tại: 3235_2019_TB_STNMT.PDF

30/10/2019 9:00 SAĐã ban hành
Về việc tạm ngưng để nâng cấp trang web Thông tin quy hoạchVề việc tạm ngưng để nâng cấp trang web Thông tin quy hoạch
Trong thời gian nâng cấp, Trung tâm Công nghệ thông tin tạm ngưng hoạt động của trang webThông tin quy hoạch

​      Thực hiện nội dung công văn số 318/STTTT-CNTTngày10tháng 3năm 2020của Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre về việc cảnh báo nguy cơ tấn công vào các máy chủ web sử dụng Apache Tomcat.

       Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho trang web Thông tin quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nâng cấp Apache Tomcat lên phiên bản đã khắc phục lỗi. Trong thời gian nâng cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tạm ngưng hoạt động của trang webThông tin quy hoạch kể từ ngày 18/3/2020.

        Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết./

BDDCQH_ SDD_ 2016 -2020.7z

18/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
Góp ý Dự thảo Quyết định về Đơn giá dịch vụ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến TreGóp ý Dự thảo Quyết định về Đơn giá dịch vụ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Góp ý Dự thảo Quyết định về Đơn giá dịch vụ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định về việc quy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản  gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Để hoàn thiện dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến cho dự thảo. Văn bản phúc đáp xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ số 1, đường Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố Bến Tre) và file số xin gửi về hộp thư điện tử tthien.stnmt@bentre.gov.vn trước ngày 20 tháng 10 năm 2019.

Tải nội dung: 3071_2019_STNMT_DDBD_VT.7z

17/10/2019 4:00 CHĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 13/11/2019 đến 20/11/2019)Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 13/11/2019 đến 20/11/2019)
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 13/11/2019 đến 20/11/2019)
21/11/2019 10:00 SAĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 5 năm 2020Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 5 năm 2020
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 5 năm 2020

Tải danh sách: danh_sach_huy_gcn_Thang5_2020.zip

01/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2012/NĐ-Cp ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sảnGóp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2012/NĐ-Cp ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2012/NĐ-Cp ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

​        Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 746/BTNMT-ĐCKS về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

         Để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản tham gia ý kiến được toàn diện, đầy đủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

         Đính kèm dự thảo Tờ trình và dự thảo nghị định 

        Văn bản tham gia ý kiến của các Sở ngành, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 6 năm 2020.

        Sở Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan để cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ chung./.

Tải văn bản: du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-22-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san.doc

du-thao-to-trinh-ve-xay-dung-nd22.doc

05/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
BÀN GIAO FILE BẢN ĐỒ QUY HOẠCHBÀN GIAO FILE BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
Ngày 08/01/2007, Trung tâm Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bàn giao file bản đồ quy hoạch- Ngày 08/01/2007, Trung tâm Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bàn giao files bản đồ quy hoạch đô thị Thị xã Bến Tre cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã. Các files bản đồ này trước đây do Sở Xây dựng thực hiện trên phần mềm Autocad(*.dwg) nên chưa tham chiếu trực tiếp được đến các thửa đất trên bản đồ địa chính. Từ tháng 9-2004, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận các files bản đồ này và biên tập, chồng ghép lên bản đồ địa chính trên phần mềm chuyên ngành địa chính là Microstation(*.dgn) để xác nhận thông tin quy hoạch được đến từng thửa đất cho người sử dụng đất.


- Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có kế hoạch biên tập, chồng ghép các files bản đồ quy hoạch xây dựng đã hoàn thành ở các thị trấn, khu dân cư, khu đô thị mới… lên bản đồ địa chính để chuyển giao cho các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai được hiệu quả vì mục đích phục vụ nhân nhân ngày càng tốt hơn./.


Trung tâm Thông tin19/09/2007 12:00 SAĐã ban hành
Bến Tre nhìn thẳng vào sự thật để tiếp tục phát triểnBến Tre nhìn thẳng vào sự thật để tiếp tục phát triển
Ngày 29 và 30-9, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII.Ngày 29 và 30-9, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII. Ngoài các đồng chí trong cấp ủy, còn có giám đốc, bí thư các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ban thường vụ huyện ủy, thị xã ủy, trưởng một số ngành huyện, các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy và đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương cùng tham dự. Đồng chí Huỳnh Văn Be, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Mặc dù gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường không thuận lợi, nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bến Tre vẫn tiếp tục tăng 9,97%/năm. Nông nghiệp phát triển nhanh và khá toàn diện. Dịch vụ phát triển khá, nên mặc dù công nghiệp phát triển chậm, nhưng cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo đạt khá. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã giải quyết cơ bản khiếu kiện đất tập đoàn sản xuất. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được củng cố và nâng lên; dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy tốt hơn..

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất, trong hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre đã nêu rõ những yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Đó là nhận thức của một số đồng chí trong Ban Chấp hành chưa đúng mức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nên việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nơi, có lúc thiếu tập trung và chưa đồng bộ; phát triển nông nghiệp chưa đạt yêu cầu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn tự phát; đầu tư cho công nghiệp chưa đúng mức, chưa tạo được bước đột phá; dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa xã hội còn chậm, giải pháp thiếu cụ thể và đồng bộ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo chưa bền vững; ô nhiễm môi trường nhiều nơi còn đáng lo ngại; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đó là sự chuyển biến trong hệ thống chính trị chưa đều, còn cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chất lượng hoạt động một số tổ chức Đảng ở cơ sở nâng lên chậm, chưa thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị; vai trò quản lý, điều hành của chính quyền còn nhiều hạn chế; phương thức tập hợp quần chúng chậm đổi mới; chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa đồng bộ, còn lúng túng, thiếu sáng tạo. Việc tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương và quy chế, chương trình công tác của Tỉnh ủy ở một số nơi chưa tốt, thiếu đồng bộ. Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có đồng chí chưa thực hiện nghiêm túc việc nói và làm theo nghị quyết, tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ chưa cao, còn nể nang, ngại va chạm. Kỹ năng dự đoán và xử lý những tình huống phức tạp nảy sinh của ban chấp hành còn hạn chế; năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện của bộ máy nhà nước có mặt chưa ngang tầm. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa phát huy đúng mức. Trách nhiệm các ngành, các cấp có mặt thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy, gây khó khăn cho nhau..

Hội nghị dành một ngày cho các đại biểu đóng góp ý kiến. Cả 22 ý kiến phát biểu đều thẳng thắn, đầy trách nhiệm, không né tránh, thể hiện trí tuệ của Ban Chấp hành. Các đại biểu tâm đắc nhiều vấn đề, cả thành tựu trong các lĩnh vực và những mặt yếu kém trong điều hành. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào báo cáo vấn đề thu chi ngân sách, nói rõ hơn phần xây dựng đảng về công tác tư tưởng, công tác cán bộ. Các ý kiến đề cập nhiều về vấn đề tăng trưởng kinh tế, về đầu tư ngân sách, về đánh giá hiệu quả đầu tư, về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, về cải cách tư pháp, nhất là công tác xét xử, về xây dựng hệ thống chính trị, cho rằng công tác xây dựng đảng nói chung chưa đậm nét, có nói về phương thức lãnh đạo, nhưng chưa đi sâu vào các vấn đề bên trong, như phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Các đại biểu đều nhất trí là không điều chỉnh hạ thấp một số chỉ tiêu đã được nêu ra từ đầu nhiệm kỳ, mà nhất trí trong thời gian nửa sau nhiệm kỳ còn lại là tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, dành 1.000 ha đất cho phát triển công nghiệp, gắn việc phát triển công nghiệp với các khu vui chơi, giải trí, dịch vụ, nhất trí phấn đấu đưa thị xã đô thị loại III lên thành phố trực thuộc tỉnh trước thời hạn, nâng chỉ tiêu xuất khẩu từ 500 ngàn USD lên trên 800 ngàn USD, thống nhất tiến hành xây dựng trường đại học, xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn văn hóa vào năm 2010, kết nạp đảng viên mới vượt 30% so Nghị quyết..

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Be, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 4 nội dung về tăng trưởng kinh tế, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống chính trị sắp tới. Trước hết, xây dựng Đảng phải tiến hành đúng nguyên tắc, tập trung công việc giám sát đúng thực chất trong đảng, trong hoạt động của chính quyền và mặt trận, đoàn thể nhằm phát huy cái đúng, kịp thời phát hiện cái sai để sửa. Đồng chí cũng cho rằng Bến Tre tham nhũng ít, nhưng nhũng nhiễu lại nhiều và đề nghị các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị xem lại hoạt động của mình để chấn chỉnh ngay..

(Theo website Thông tin Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre)07/10/2008 12:00 SAĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận Từ ngày 23/5 Đến ngày 29/5/2018Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận Từ ngày 23/5 Đến ngày 29/5/2018
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận Từ ngày 23/5 Đến ngày 29/5/2018
29/05/2018 8:00 SAĐã ban hành
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUY CẬP “BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT”HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUY CẬP “BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT”
Chuyên mục Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của trang tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre phục vụ cho các tổ chức và người dân cần xem thông tin quy hoạch về thửa đất của đang sử dụng.Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng việc truy cập website Sở Tài nguyên và Môi Trường Bến Tre tại địa chỉ sotnmt-bentre.gov.vn để xem thông tin quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre:
Cách I

- Truy cập vào website http://sotnmt-bentre.gov.vn.
- Tại trang chủ, ở phần menu chính nằm ở bên trái của giao diện bạn click chọn mục “Bản đồ quy hoạch”
* Tại trang thông tin quy hoạch tỉnh Bến Tre ở phần TRA CỨU THÔNG TIN QUY HOẠCH bạn cần phải nhập đầy đủ các thông tin như theo yêu cầu gồm: Quận huyện, Phường xã, Số tờ bản đồ, Số thửa, Chủ sử dụng. Sau đó click vào mục Tìm kiếm.
Cách II

- Truy cập vào website http://sotnmt-bentre.gov.vn.
- Tại trang chủ, ở phần TIN CHUYÊN MỤC bên phải của giao diện bạn click chọn mục “Thông tin quy hoạch” (Lưu ý: tại mục này chúng tôi có đưa ra thông báo cụ thể về việc cập nhật thông tin quy hoạch sử dụng đất trên website, đề nghị người truy cập xem thật kỹ để nắm thông tin)
- Tiếp theo bạn click chọn “THÔNG TIN QUY HOẠCH THỬ ĐẤT”
- Công việc cuối cùng là bạn làm theo hướng dẫn ở phần * của cách I.

Lưu ý: Tốt nhất các bạn nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7.0 hoặc Firefox 3.0 trở lên. Rất mong sự đóng góp ý kiến để chuyên mục ngày càng hoàn thiện hơn.
BBT Website Sở TNMT29/03/2010 12:00 SAĐã ban hành
Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: CÁC TỔ CHỨC PHẢI KIỂM KÊ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNGThực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: CÁC TỔ CHỨC PHẢI KIỂM KÊ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
Ngày 14 tháng 12 năm 2007, Thủ trướng Chính Phủ đã ra Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên phạm vi cả nước. Nội dung Chỉ thị nêu rõ, hiện nay việc quản lý và sử dụng đất của các tổ chức chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra nhiều tiêu cực như sử dụng không đúng diện tích, không đúng mục đích, không sử dụng, để bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê trái phép, chuyển nhượng trái pháp luật, huỷ hoại đất.Để khắc phục tình trạng trên, từng bước đưa công tác quản lý về đất đai phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tổ chức thực hiện việc kiểm kê đất, lập bản trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng theo các nội dung sau:
Đối tượng tiến hành kiểm kê :

Kiểm kê các loại đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là các tổ chức) đang quản lý, sử dụng mà được Nhà nước giao hoặc cho thuê.
Đối với đất an ninh, quốc phòng chỉ rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới, xác định tổng diện tích đất, rà soát lại số liệu kiểm kê chi tiết đã thực hiện trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2005.
Nội dung kiểm kê:

Kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo chỉ tiêu các loại đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
- Số liệu diện tích theo loại đất phải được đối chiếu giữa hồ sơ giao đất, cho thuê đất, hồ sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất và ghi rõ diện tích đất được cấp giấy chứng nhận, diện tích đất phù hợp hoặc không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt, diện tích đất lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê trái phép, diện tích đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá, sử dụng ít hiệu quả, chưa sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.
- Lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức có trong đơn vị hành chính cấp xã. Trường hợp tổ chức có một vị trí nhưng thuộc địa bàn nhiều đơn vị hành chính phải có sơ đồ chung cho vị trí khu đất kèm theo.
- Lập báo cáo tình hình sử dụng đất gồm các nội dung như đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đánh giá và phân tích nguyên nhân biến động từ khi nhận bàn giao đất đến khi thực hiện kiểm kê, tình hình tranh chấp, lấn chiếm, tình hình sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang quản lý và sử dụng đất.
Thời điểm tiến hành kiểm kê:

Thời điểm kiểm kê được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước là ngày 01 tháng 4 năm 2008. Bao gồm các bước:
- Công tác chuẩn bị : Hoàn thành trước ngày 31/3/2008;
- Cấp xã: Hoàn thành trước ngày 31/8/2008;
- Cấp huyện : Hoàn thành trước ngày 30/9/2008;
- Cấp Tỉnh : Hoàn thành trước ngày 31/10/2008;
- Cả nước hoàn thành trước ngày 30/11/2008.
Trách nhiệm của các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất :

Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm rà soát hiện trạng đất đang quản lý, sử dụng của đơn vị mình; hệ thống lại toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc được giao, được thuê đất; phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê để thực hiện kiểm kê đất của tổ chức mình.
Dự kiến đầu tháng 4-2008, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai kế hoạch kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đến UBND các cấp và các tổ chức sử dụng đất thuộc đối tượng phải kiểm kê.
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG08/04/2008 12:00 SAĐã ban hành
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bến Tre đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngTrung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bến Tre đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá và chứng nhận là tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (số hiệu: VIMCERTS 262) theo Quyết định số 100/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2020.

       Chứng nhận quan trắc môi trường (VIMCERTS) là gì?
      Chứng nhận quan trắc môi trường là chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc hiện trường và phân tích môi trường thỏa mãn các điều kiện cấp phép được quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. Theo đó, Tổ chức được cấp Chứng nhận này cần có đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị-máy móc để thực hiện các hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm.
        Năng lực của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bến Tre
       Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre có nhiệm vụ thường xuyên về quan trắc và giám sát tài nguyên và môi trường của Tỉnh. Trong những năm gần đây, Trung tâm đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị-máy móc hiện đại để phục vụ cho hoạt động quan trắc tại hiện trường như Testo 350 đo trực tiếp ô nhiễm khí thải (CO, NO2, SO2, NO2…) tại các nhà máy, xí nghiệp; thiết bị đo, lấy mẫu bụi tổng (TSP) và bụi PM 10 (Sibata); thiết bị đo vi khí hậu và thiết bị đo độ ồn…

       Năm 2019, Trung tâm đã đầu tư xây mới hệ thống phòng thí nghiệm sinh – hoá đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 – VILAS 1000 do bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Các thiết bị-máy móc theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay đã được đầu tư như máy hấp thu quang phổ nguyên tử AAS phân tích kim loại nặng; máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS); thiết bị phân tích vi sinh (E.Coli, tổng Coliform) và nhiều loại máy móc-thiết bị khác.

mayhapthu.jpg

Máy hấp thu quang phổ nguyên tử AAS (Atomic Absorption Spectrometric)

Về đội ngũ cán bộ, Trung tâm đã có 12 chuyên viên có trình độ đại học, 4 chuyên viên có trình độ sau đại học đủ năng lực nắm vững và làm chủ nhiều trang thiết bị, công nghệ tiên tiến; đồng thời Trung tâm cũng đã liên kết với nhiều chuyên gia có trình độ Tiến sĩ, Phó giáo sư và Giáo sư đến từ các tổ chức khoa học uy tính hàng đầu Việt Nam để không ngừng học tập và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Trung tâm.

Từ những thành tựu đạt được, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bến Tre đã vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận là Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, mã số VIMCERTS 262 tại Quyết định số 100/QĐ-BTNMT ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2020.


Giay_chung_nhan_VIMCERTS.jpg

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 262)

           

Quyết định số 100/QĐ-BTNMT và Giấy chứng nhận vui lòng tham khảo Tai_day.zip

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Số 99/8B ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 02753. 511.127

Email: ttqttnmt.stnmt@bentre.gov.vn
03/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 22/6/2020)Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 22/6/2020)
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 22/6/2020)
23/06/2020 2:00 CHĐã ban hành
Kết quả giám sát chất lượng nước khu vực đập tạm trên sông Ba Lai (Đợt thu mẫu ngày 20/04/2020)Kết quả giám sát chất lượng nước khu vực đập tạm trên sông Ba Lai (Đợt thu mẫu ngày 20/04/2020)
Kết quả phân tích mẫu tại 02 vị trí quan trắc khu vực đập tạm trên sông Ba Lai  ngày  20/4/2020 cho thấy giá trị độ mặn trong khoảng 5,6–5,7mg/l. Độ mặn thay đổi không đáng kể so với quan trắc đợt 03 ngày 06/4/2020.
           Chất lượng nước mặt trong khu vực đập tạm trên sông Ba Lai được đánh giá thông qua các thông s: pH; Đoxy hòa tan (DO); Tng cht rn lơ lng (TSS); Đmn; đđc; Nhu cu oxy sinh hóa (BOD5), Nhu cu oxy hóa hc (COD); Amoni (N-NH4+); Nitrat (N-NO3-); Nitrit (N-NO2-);Phosphat (P-PO43-);St (Fe); Tổng dầu,mỡ; T.Coliform; E.Coli (Kèm theo phụ lục kết quả phân tích mẫu).
            Kết quả phân tích mẫu tại 02 vị trí quan trắc khu vực đập tạm trên sông Ba Lai ngày 20/4/2020 cho thấy giá trị độ mặn trong khoảng 5,65,7mg/l. Độ mặn thay đổi không đáng kể so với quan trắc đợt 03 ngày 06/4/2020. 
            Các thông số: nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Nhu cầu oxy hóa học (COD), Amonia, tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và T. coliform tại cả 02 vị trí quan trắc đều vượt so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Các thông số còn lại có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.
              So với kết quả quan trắc đợt 03, chất lượng nước tại 02 vị trí quan trắc có xu hướng được cải thiện. Cụ thể: thông số DO gia tăng và đạt quy chuẩn cho phép. Tại vị trí Cầu Ba Lai cũ-Thị trấn Châu Thành cho thấy hàm lượng Nitrit và T.coliform đã giảm đáng kể.

Chi tiết xem tại: 1131_2020_BC_STNMT.pdf
 
05/05/2020 9:00 SAĐã ban hành
Tóm tắt Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Bến TreTóm tắt Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Bến Tre
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Bến Tre năm 2015 được cập nhật theo Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu, số liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Bến Tre năm 2011 và cập nhật mới đến năm 2014

​Tải nội dung: 9. KichBan_BĐKH.7z

09/01/2017 9:40 SAĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 12 năm 2019Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 12 năm 2019
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tháng 12 năm 2019
31/12/2019 10:00 SAĐã ban hành
Bến Tre tích cực hưởng ứng  “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2010Bến Tre tích cực hưởng ứng  “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2010
Ngày Đại dương thế giới (8/6) đã được xem là một sự kiện duy nhất nhằm tôn vinh Đại dương thế giới, để bày tỏ sự quan tâm gắn bó của loài người với biển, đại dương vì tương lai của chính họ. Mục tiêu chung của Ngày Đại dương thế giới là nâng cao nhận thức cho công chúng và các nhà ra quyết định về vai trò cực kỳ quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của biển cả”.Trên thế giới cứ đến ngày này, người ta tổ chức một chuỗi sự kiện và hoạt động như: các cuộc Tuần hành vì đại dương, các Con đường xanh kết nối con người, thuỷ sản và thị trường bền vững, Tọa đàm đại dương hoà bình, Thi nghệ thuật và văn hoá biển, Xây dựng lâu đài cát, Cấp hộ chiếu cho công dân đại dương… Mọi người có thể cảm nhận được mọi thứ trên đất liền nhưng dưới biển và đại dương mọi bí mật tiềm tàng mà loài người đang tìm đến lại chưa ẩn trong và dưới lớp nước mặn, trong sâu thẳm. Biển và đại dương là nơi dự trữ cuối cùng của loài người về các nguồn lương thực, thực phẩm, năng lượng và nguyên nhiên liệu. Biển nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên, là nơi nương tựa của hàng chục triệu người dân đất Việt, là không gian sinh tồn của dân tộc, là địa bàn chiến lược trong bảo vệ và phát triển đất nước, là phần Tổ quốc thiêng liêng trên biển của đất nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế…
Nhờ những nỗ lực của toàn cầu, từ năm 2009 Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã chính thức chọn ngày 08 tháng 06 là Ngày Đại dương thế giới. Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2009 là “Chúng ta chỉ có chung một đại dương, một bầu khí quyển và một tương lai”. Đây là chủ đề bao trùm về đại dương với tư cách là hệ thống hỗ trợ cho sự sống trên trái đất, đặc biệt là mối quan hệ của đại dương với giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên toàn trái đất.
Vì thế, việc Chính phủ chính thức cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” cũng từ năm 2009 (từ ngày 01 đến ngày 8 tháng 6) được xem là một “mốc sự kiện” có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực quản lý biển và hải đảo không chỉ ở nước ta và kể cả đối với cộng đồng đại dương thế giới. Việc tổ chức thành công hàng năm “Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam” với các hoạt động thiết thực và bắt nhịp với yêu cầu thời đại, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, toàn hệ thống chính trị và từng người dân về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương đối với sự phát triển của đại dương, việc giảm thiểu của tác động biến đổi khí hậu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Để tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1334/BTNMT-TCBHĐVN ngày 21 tháng 4 năm 2010 đề nghị các Bộ, ngành, và các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam” với ý nghĩ là tuần lễ quốc gia. Trong đó chủ đề Ngày đại dương thế giới năm nay đã được Mạng lưới Đại dương toàn cầu chọn là “Đại dương của sự sống” và thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương.
Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1828/UBND-KTN ngày 19 tháng 5 năm 2010 chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị các đoàn thể cùng tham gia tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng: Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú và các ngành liên quan tổ chức Mitting vào lúc 7 giờ sáng, ngày 05 tháng 6 năm 2010, tại Trung tâm Văn hóa huyện Thạnh Phú với sự tham gia của khoảng 900 lực lượng là các đoàn thể, quần chúng, học sinh, lực luợng vũ trang, dân quân… của huyện cùng tham dự.
Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, các ngành, các cấp chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương đối với con người. Từ đó khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, lòng tự hào dân tộc của từng người dân Việt Nam đối với chủ quyền vùng biển Tổ quốc, cuộc sống của cộng đồng dân cư, sự nghiệp phát triển kinh tế biển lâu dài của đất nước, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia giàu lên từ biển theo tinh thần “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”.

(Nguồn:Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Duy Triết


01/06/2010 12:00 SAĐã ban hành
KẾT QUẢ THANH TRA VỀ KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI BẾN TREKẾT QUẢ THANH TRA VỀ KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI BẾN TRE
Hiện nay, ở đồng bằng Sông Cửu Long mực nước ngầm đang tụt giảm và suy giảm về chất lượng do việc khai thác và sử dụng nước dưới đất chưa hợp lý. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy, ô nhiễm môi trường,… do hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông diễn ra trong những năm gần đây. Trước thực trạng đó, ngày 12/3/ 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập 4 đoàn thanh tra diện rộng về tình hình khai thác cát, sỏi lòng sông và khai thác, sử dụng nước dưới đất tại 13 tỉnh, thành ở đồng bằng Sông Cửu Long.Tại Bến Tre, đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước. Qua đó, đoàn đánh giá cao công tác quản lý của tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đưa các hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước đi vào nề nếp và ổn định. Để đáp ứng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tài nguyên nước trong thời gian tới, đoàn kiến nghị tỉnh cần thực hiện các nhiệm vụ như: Thực hiện khoanh định, phê duyệt vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất; Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát, hệ thống các văn ban quy phạm pháp luật ngành tài nguyên và môi trường, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản mới theo thẩm quyền; Bố trí ngân sách, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã được cấp phép hoạt động khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước và phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường,…
Đồng thời, đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật của 8 tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi lòng sông và khai thác, sử dụng nước dưới đất tại tỉnh. Qua thanh tra, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức vi phạm. Lĩnh vực khoáng sản có các tổ chức vi phạm gồm: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre, Hợp tác xã khai thác cát Bình Đại, Hợp tác xã khai thác cát Ba Tri và Hợp tác xã khai thác cát Việt Hùng. Lỗi vi phạm chủ yếu của các tổ chức này là không thông báo kế hoạch khai thác cho cơ quan có thẩm quyền, không lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác, không có thiết kế khai thác mỏ, không ký quỹ phục hồi môi trường, không thực hiện quan trắc môi trường, …Lĩnh vực tài nguyên nước, có các tổ chức vi phạm gồm: Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Bến Tre, Công ty Cổ phần XNK lâm thuỷ sản Bến Tre, Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt Châu Thành và Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bến Tre. Lỗi vi phạm phổ biến của các tổ chức khai thác nước dưới đất là không lắp đặt thiết bị đo lưu lượng khai thác, quan trắc mực nước, không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, khai thác không có giấy phép thăm dò,…
Nguyễn Minh Cường10/05/2010 12:00 SAĐã ban hành
Ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường: “Các Hội nghị Bộ trưởng Môi trường và các sự kiện có liên quan là cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên…Ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường: “Các Hội nghị Bộ trưởng Môi trường và các sự kiện có liên quan là cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên…
Hơn 60 phóng viên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại Hà Nội đã có mặt trong buổi họp báo công bố nội dung, chương trình các hội nghị Bộ trưởng và các sự kiện có liên quan, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều ngày 3/10/2008.Ông Lê Văn Hợp, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT đã thông báo với các phóng viên 6 sự kiện môi trường lớn được tổ chức liên tục từ 6-9/10/2008, bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất; Hội nghị các nước tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 4; Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN phi chính thức lần thứ 11; Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 7; Diễn đàn doanh nghiệp Đông Á về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Lễ trao giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2008. Trong đó 2 sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất- sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Á ngày 21-11-2007 và Lễ trao giải thưởng thành phố bền vững môi trường các nước ASEAN 2008.Trả lời các câu hỏi của phóng viên về các sự kiện này, ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh: đây là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, kỹ thuật trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông, biển, chất thải, đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức cộng đồng, công nghệ sản xuất sạch hơn… giữa các nước đang phát triển và học hỏi kinh nghiệm từ các thành công trong bảo vệ môi trường của Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Hội nghị này, Việt Nam sẽ đưa ra sáng kiến xây dựng trung tâm đào tạo môi trường cho toàn khu vực. Riêng việc lựa chọn các thành phố môi trường bền vững lần đầu tiên, do chưa có tiêu chí chung, nên các nước trong khối ASEAN tự lựa chọn thành phố tiêu biểu nhất để trao giải. Hội đồng Khoa học bao gồm các thành viên Hội Bảo vệ thiên nhiên, Hội Môi trường đô thị, Hội Kiến trúc… đã nhất trí lựa chọn thành phố Hạ Long, là thành phố tiêu biểu được nhận danh hiệu Thành phố môi trường bền vững trong lần trao giải này.

(Theo Monre)07/10/2008 12:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 07 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

​Tải nội dung Quyết định: 59_2017_QD_UBND.pdf

13/11/2017 10:00 SAĐã ban hành
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 06/11/2019 đến 13/11/2019)Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 06/11/2019 đến 13/11/2019)
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 06/11/2019 đến 13/11/2019)
14/11/2019 8:00 SAĐã ban hành
BẢN TIN TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE (Từ ngày 19 đến ngày 26/4/2016)BẢN TIN TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE (Từ ngày 19 đến ngày 26/4/2016)

I/ TÓM TẤT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 19/04/2016:

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế giảm nhẹ dần từ ngày 12 đến ngày 16, 17, sau đó tăng dần.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất ở mức giảm, thấp hơn so với tuần trước và tương đương năm 2015 cùng thời kỳ.

Độ mặn cao nhất đo được tại các nơi như sau:

> Trên sông Cửa Đại:

+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại): 19.7 ‰ ngày 17.

+ Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận - huyện Bình Đại): 12.5 ‰ ngày 17.

+ Tại Giao Hoà (xã Giao Hoà - huyện Châu Thành): 4.5 ‰ ngày 16, 17, 18.

+ Tại Quới Sơn (ấp 2, xã Quới Sơn - huyện Châu Thành): 2.4 ‰ ngày 12.

+ Tại Long Hoà (xã Long Hoà - huyện Bình Đại): 3.3 ‰ ngày 12 (Sông Ba Lai).

> Trên sông Hàm Luông:

+ Tại An Thuận (cảng cá Tiệm Tôm - huyện Ba Tri): 20.4 ‰ ngày 15.

+ Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm): 16.2 ‰ ngày 16.

+ Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh - huyện Thạnh Phú): 10.9 ‰ ngày 12 (trong kênh).

+ Tại Mỹ Hoá (phường 07 - Tp. Bến Tre): 6.1 ‰ ngày 12.

+ Tại An Hiệp (xã An Hiệp - huyện Châu Thành): 2.9 ‰ ngày 12.

+ Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn - huyện Chợ Lách): 0.7 ‰ ngày 12.

+ Tại Hoà Nghĩa (phà Tân Phú - huyện Chợ Lách): 0.1 (không mặn).

> Trên sông Cổ Chiên:

+ Tại Bến Trại (xã An Thuận - huyện Thạnh Phú): 18.2 ‰ ngày 16.

+ Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ - huyện Mỏ Cày Nam): 3.2 ‰ ngày 17.

+ Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B - huyện Mỏ Cày Nam): 1.1 ‰ ngày 12.

+ Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân - huyện Mỏ Cày Bắc): 0.3 ‰ ngày 12-16.

Độ mặn 4 ‰ trên các sông chính đã xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Giao Hoà (huyện Châu Thành), (cách của sông khoảng 40 - 42km).

 - Sông Hàm Luông: xã Sơn Hoà (huyện Châu Thành), (cách của sông khoảng 52 - 54km).

- Sông Cổ Chiên: xã Cẩm Sơn - Thành Thới A (huyện Mỏ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 36 - 38km).

Độ mặn 1 ‰ trên các sông chính đã xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Tân Thạch (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 50 - 52km).

- Sông Hàm Luông: xã Phú Mỹ (huyện Mỏ Cày Bắc) - Tiên Thuỷ (huyện Châu Thành), (cách của sông khoảng 60 - 62km).

- Sông Cổ Chiên: Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 47 - 49km).

II / DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 26/04/2016:

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thể tăng dần từ ngày 19 đến ngày 25, sau đó giảm nhẹ.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 23 đến 25 ở mức sâu hơn so với tuần qua và sâu hơn năm 2015 cùng thời kỳ.

> Trên sông Cửa Đai:

+ Tại Bình Đại (cảng cả Bình Đại - huyện Bình Đại): Smax từ 22.0 ‰ đến 25.0 ‰.

+ Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận - huyện Bình Đại): Smax từ 14.0 ‰ đến 17.0 ‰.

+ Tại Giao Hoà (xã Giao Hoà - huyện Châu Thành): Smax từ 4.5 ‰ đến 6.5 ‰.

+ Tại Quới Sơn (ấp 2, xã Quới Sơn - huyện Châu Thành): Smax từ 2.0 ‰ đến 4.0 ‰.

+ Tại Long Hoà (xã Long Hoà - huyện Bình Đại): Smax từ 2.5 ‰ đến 4.5 ‰ (Sông Ba Lai).

> Trên sông Hàm Luông:

+ Tại An Thuận (Tiệm Tôm - huyện Ba Tri): Smax từ 24.0 ‰ đến 27.0 ‰.

+ Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm): Smax từ 18.0 ‰ đến 21.0 ‰.

+ Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh - huyện Thạnh Phú): Smax từ 9.0 ‰ đến 12.0 ‰ (trong kênh).

+ Tại Mỹ Hoà (phường 07 - Tp. Bến Tre): Smax từ 6.5 ‰ đến 8.5 ‰.

+ Tại An Hiệp (xã An Hiệp - huyện Châu Thành): Smax từ 4.0 ‰ đến 6.0 ‰.

+ Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn - huyện Chợ Lách): Smax từ 1.0 ‰đến 2.5 ‰.

+ Tại Hoà Nghĩa (phà Tân Phú - huyện Chợ Lách): Smax từ 0.1 ‰ đến 0.5 ‰.

> Trên sông Cổ Chiên:

+ Tại Bến Trại (xã An Thuận - huyện Thạnh Phú): Smax từ 23.0 ‰ đến 26.0 ‰.

+ Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ - huyện Mỏ Cày Nam): Smax từ 7.0 ‰ đến 10.0 ‰.

+ Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B - huyện Mỏ Cày Nam): Smax từ 2.0 ‰ đến 4.0 ‰.

+ Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân - huyện Mỏ Cày Bắc): Smax từ 0.5 ‰ đến 2.0 ‰.

Độ mặn 4 ‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Giao Long - Quới Sơn (huyện Châu Thành), (cách của sông khoảng 42 - 44km).

- Sông Hàm Luông: xã An Hiệp - Tiên Thuỷ (huyện Châu Thành), (cách của sông khoảng 56 - 58km).

- Sông Cổ Chiên: xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam), (cách của sông khoảng 44 - 46km).

Độ mặn 1 ‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Tân Thạch - An Khánh (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 52 - 54km).

- Sông Hàm Luông: xã Phú Sơn - Long Thới (huyện Chợ Lành), (cách cửa sông khoảng 66 - 68km).

- Sông Cổ Chiên: xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 54 - 56km).

* Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trong đợt này trên sông Cửa Đại và Cổ Chiên ở mức cấp độ 1, sông Hàm Luông ở mức xấp xỉ cấp độ 2.

* Ghi chú: Độ mặn đạt mức nhỏ nhất sau khi nước ròng thấp trong khoảng thời gian từ 60 đến 180 phút. Bà con nhân dân nên lưu ý thử nước trước khi sử dụng.

ban do man 20-4.png

ban do man 20-4.png

21/04/2016 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo mời thầu - Gói thầu: Xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024Thông báo mời thầu - Gói thầu: Xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024
Gói thầu: Xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024

Thông tin chung

Tên Bên mời thầu: Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bến Tre

Tên gói thầu: Xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024

Số E-TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20190625575-00.

Ngày đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Lúc 11 giờ 24 phút ngày 13/6/2019

Số báo 109 ngày 14/6/2019 trên Báo đấu thầu.

Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế năm 2019 và năm 2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Trọn gói

Chi tiết xem tại: 48_2019_TB_CCQLDD.pdf

17/06/2019 3:00 CHĐã ban hành
Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010: Các đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT sẽ kịp thời về địa phương đôn đốc, hướng dẫn, kiểm traKiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010: Các đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT sẽ kịp thời về địa phương đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra
(TN&MT) Ngày 10/3, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 ngày 10/3, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã chỉ đạo ngay trong tháng 4 tới, các đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT sẽ về các địa phương tập trung hướng dẫn, đôn đốc tiến độ, quy trình quy phạm thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010. Trong tháng 5, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện và kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.Theo kế hoạch trước ngày 30/4/2010 là thời hạn cấp xã hoàn thành kiểm kê đất đai và báo cáo kết quả. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý, trong công tác hướng dẫn kiểm tra đôn đốc, cần sử dụng nhiều hình thức, công cụ kiểm tra, kể cả kỹ thuật viễn thám để đánh giá chất lượng; không làm dàn trải mà tập trung ở một số địa phương điểm, như những tỉnh ven biển có nhiều bãi bồi. Bản đồ nền là công cụ quan trọng trong công tác kiểm kê nên Tổng cục Quản lý đất đai cần chỉ đạo quyết liệt hơn để cung cấp bản đồ này cho tất cả các xã. Hiện còn 700 xã chưa nhận bàn giao bản đồ nền, cần phải khẩn trương.
“Trong công tác kiểm kê đất đai, số liệu của cấp xã là đặc biệt quan trọng bởi đây là “đơn vị kiểm tra”. Điều đó đòi hỏi sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt từ khâu kiểm tra kiểm kê ở cấp xã để có được số liệu chính xác”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Đặc biệt, vấn đề diện tích tự nhiên là hết sức nhạy cảm liên quan đến vấn đề chủ quyền, an ninh quốc gia. Vì vậy ở góc độ chuyên môn, những người làm công tác quản lý phải nắm chính xác và chỉ đạo quyết liệt để có được số liệu này.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 là công việc vô cùng quan trọng. Sau 5 năm kiểm kê, kết quả lần này sẽ cho chúng ta bức tranh đầy đủ về số liệu, những biến động một cách khoa học, chính xác. Đó là nền tảng để xây dựng quy hoạch, phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm tới.
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Phùng Văn Nghệ cũng cho rằng, ngay trong tuần tới, Cục Đăng ký và Thống kê đất đai phải phối hợp với Nhà xuất bản Bản đồ để hoàn chỉnh việc thành lập bản đồ nền cung cấp kịp thời cho các địa phương. Đồng thời, sẽ lồng ghép các đoàn kiểm tra để nắm bắt tình hình địa phương và giúp các địa phương làm tốt nhiệm vụ quan trọng này. Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục đều thống nhất cho rằng những vướng mắc nêu lên tại cuộc họp cần được giải quyết sớm.


Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch cho biết từ nay đến 15/8, Bộ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch cho biết, từ nay đến 15/8, cùng với việc tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bộ TN&MT sẽ làm việc với Bộ Tài chính về dự án này và phương án đề xuất mức hỗ trợ kinh phí Trung ương cho các tỉnh, thành để thực hiện nhiệm vụ này; tổng hợp tiến độ thực hiện ở các địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ và thẩm định kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các tỉnh.
Các địa phương cần chỉ đạo đôn đốc cấp xã hoàn thành kết quả kiểm kê đúng tiến độ, nghiệm thu kết quả cấp xã, huyện, tỉnh và nhân sao hồ sơ kết quả kiểm kê, giao nộp sản phẩm.
“Với khối lượng công việc khổng lồ và thực hiện trong thời gian ngắn, để có chất lượng cao, Ban Chỉ đạo phải tập trung làm quyết liệt, đầu tư trí tuệ, sức lực tổng hợp. Các hạng mục công việc đã giao cho Tổng cục Quản lý đất đai cần triển khai ngay đảm bảo đúng tiến độ công việc”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhiệm vụ kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh đối với cấp huyện, cấp huyện đối với cấp xã cần được đề cao, đoàn công tác của Bộ không thể làm thay.

TMK (theo www.monre.gov.vn)


12/03/2010 12:00 SAĐã ban hành
Thông tư sửa đổi, bổ sung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2018Thông tư sửa đổi, bổ sung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2018
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

         Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

    * Thông tư số 10/2018/TT-BTC về thu tiền sử dung đất:

    - Bổ sung việc xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

     Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận trước đây. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

      Trường hợp người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận trước đây hoặc số tiền đã nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng đất được xác định lại thì người sử dụng đất phải nộp số tiền sử dụng đất còn thiếu. Trường hợp số tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp trước đây lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.

     - Hướng dẫn thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất:

     Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

     Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

      * Thông tư số 11/2018/TT-BTC về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

      - Hướng dẫn đối với trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp tiền thuê đất (không hưởng ưu đãi) thì số tiền thuê đất phải nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm người sử dụng đất có văn bản đề nghị được nộp tiền thuê đất.

      - Hướng dẫn việc trừ tiền thuê đất đối với trường hợp nhà đầu tư chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt băng (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận nhận bồi thường hoặc tự nhận chuyển nhượng) theo quy định của pháp luật thì được trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng hợp pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt (đối với trường hợp tự thỏa thuận bồi thường, tự nhận chuyển nhượng) tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng.

      Hai thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018./.

Đính kèm: TT_10_11_2018.rar

Nguyễn Khắc Phương - Chi cục Quản lý đất đai

06/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Bùi Minh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3825696 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn