SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE

 

Địa​ chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822210 - 075.211494

Fax: 075.813176​​​